Hjem  | IL Fri Fotball | Lagsider | Kontakt oss | Kart | Kjekke linker | Dommerhjørnet | Andre lag i Fri
 IL Fri Fotball 
 Trenerkoordinator 
 - Trenerforum 
 - Lagbesøk  
 - Bibliotek 
 - Håndbøker 
 - Øvingslinker 

Trenerkoordinator i FRI skal være en støtte og utviklingsfunksjon for trenere og lagledere i FRI. Ha trening med ressursgruppen, som er et treningstilbud for de som ønsker og vil noe mer med fotball. Trenerkoordinator legger også forholdene til rette med tanke på informasjon knyttet til treningene, så som råd og tips fra forbund, treningsvideoer etc.